Disclaimer

Aansprakelijkheid
Country Life Style besteedt grote zorg aan de inhoud van de website en streeft ernaar om deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat gegevens van onze leveranciers veranderen zonder dat Country Life Style hiervan op de hoogte is. Country Life Style kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn.
Het beeldmateriaal op de website kan afwijken van de opstelling in onze toonzalen en is bijgevolg niet altijd representatief. Daarnaast kan de collectie per toonzaal enigszins verschillen.

Copywriting
Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op de website zijn eigendom van Country Life Style. Het is niet toegestaan om gegevens van deze sites gedeeltelijk of volledig te reproduceren of te publiceren. Het gebruiken van informatie van deze website, zonder voorafgaande toestemming, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.

Privacyverklaring
De persoonsgegevens die via de Country Life Style website worden verzameld, worden enkel gebruikt voor het toezenden van informatie over onze activiteiten en promoties. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Country Life Style is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies
De website van Country Life Style maakt gebruik van ’cookies’ om informatie over o.a. uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van onze websites in kaart te brengen. ’Cookies’ helpen ons om onze websites te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De verkregen informatie zal niet buiten Country Life Style gebruikt worden.